tanitim@esenyurt.edu.tr 444 9 123

Bölüm Başkanı Mesajı

BÖLÜM BAŞKANININ MESAJI

Küresel bir köye dönüşen günümüz dünyasında uluslararası ticarete olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Uluslararası ticaretin bir sonucu olarak sınırların ortadan kalkması küresel rekabetin daha da artmasına neden olmuştur. Bu küresel rekabet koşullarında ayakta kalmak ve teknolojik gelişmelere hızlı adaptasyon sağlayacak iş gücüne ihtiyacı karşılamak ise evrensel yönetim stratejileri geliştirmeyi zorunlu kılmaktadır. Sonuç olarak bu sistemin sürdürülebilirlik kazanması için eğitimli profesyonel iş gücüne ihtiyaç vardır.

Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümünün kuruluş amacı da ülkemiz ekonomi politikası hedeflerine uygun, uluslararası alanda rekabet gücünü arttırıcı nitelikli uzman iş gücünün yetiştirilmesidir. Belirtilen amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla gerek öğretim programlarının hazırlanmasında gerekse mezun olacak öğrencilerin iş yaşamlarında başarılı olabilmeleri için kurumsal ve pratik bilgiler bir bütünlük içinde dikkate alınmıştır.

Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü, işletme, finans, lojistik, sayısal yöntemler gibi birçok disiplini birleştiren bir müfredata sahiptir. Bölüm, öğrencilerin uluslararası ticaret ve finansman teorik alt yapısını anlama ve uygulamada bir dizi ekonomi ve yönetim dersi vermek üzere tasarlanmıştır. Öğrencilerimiz ayrıca mevcut Erasmus anlaşmalarından bölüm olarak yararlanmaktadır.

Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü, olarak sizlerin küresel ve yenilikçi bakış açınızı, yönetim bilgi ve becerilerinizi geliştirmek, farklı alanlarda uzmanlaşmayı ve geleceğin ihracatçıları, ticaret ve dış ticaret uzmanları, uluslararası işletmecileri, girişimcileri olarak istihdam edilebilirliğinizi yükseltmek temel amacımızdır. 

Prof. Dr. İsmail Dalay
Bölüm Başkanı