tanitim@esenyurt.edu.tr 444 9 123

Bölüm Hakkında

BÖLÜM HAKKINDA

İnsan varlığının sürdürülebilirliğinde en temel ihtiyaçların başında olan beslenme üzerine yoğunlaşan gastronomi kelimesi etimolojik olarak Türkçe karşılığı “Mide Yasası” veya “Mide Kuralı” kelimelerinin karşılığı olan latince ‘gastros’ ve ‘nomos’ sözcüklerinin birleşmesi ile oluşmaktadır. Sözlük karşılığı olarak “iyi yemek düşkünlüğü, yemekten anlama, yemek bilimi, iyi yemek sanatı” şeklinde tanımlanabilir.  Gastronomi ve Mutfak Sanatları, insan varlığı süresince kaybolmayacak ve uygarlığın gelişimine paralel olarak gelişecek olan bir bilim dalıdır. Aynı zamanda yeme-içme ve mutfak kültürü, kalite, estetik, yaratıcılık, damağa ve göze hitap ederek sanatı içermektedir.  Bu bağlamda Gastronomi ve Mutfak Sanatları bir bilim ve sanat dalıdır. İçerdiği bilim dalları ve sanat dalları ile ve aynı zamanda yiyecek- içecek sektöründe işletmecilik boyutunu da kapsayan multi-disipliner bir alana sahiptir.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü olarak temel amacımız geniş bir gastronomi coğrafyasına sahip olan ülkemizin mutfağına hakim olmakla birlikte dünya mutfaklarını da bilen, mutfak kültürüne, ve sanatlarını özümsemiş, gastronomi akımlarını takip ederek uygulayan, girişimci, yaratıcı, uygulama yönünü güncel teknolojiler ile destekleyen, gıda hijyeni ve güvenliği ilkelerini benimseyen, yöneticilik ve işletmecilik yetenekleri gelişmiş gastronomi uzmanları yetiştirmektir.

Mezuniyet Koşulları

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nden mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir. Eğitim-öğretim programında yer alan tüm zorunlu  dersleri başarması, müfredatta öngörülen diğer tüm çalışmaları başarması, Toplam 240 AKTS kredilik iş yükünü tamamlaması, ilgili yönetim kurulunca mezuniyetine karar verilmiş olması gereklidir.

Mezunların Mesleki Profili

Bu Bölümden mezun olan Gastronomi Uzmanları (Gastronomist) görevlerini yüksek verimlilikle ifa edebilmesi için bu alanda gerekli temel bilgiye sahip olmalıdırlar. Bu nedenle uzun bir eğitim-öğretim dönemi geçirmek zorundadırlar. 

Bu meslekte başarılı olmak sanatsal yaklaşım, estetik, yaratıcılık, sorumluluk, tutku ve sabır gerektirir. Gastronomi eğitiminden aldığı bilgileri uygulayarak sorunları çözebilmeli ve zorlukların üstesinden gelebilmelidir. Yenilikçi olmalı; endüstriyel standartlara ve gastronomideki gelişmelere göre ürün geliştirebilmelidir. Mutfak bilgisinin yanı sıra gıda hijyeni ve güvenliği kriterlerinin uygulanabilmesi, yönetim, organizasyon, ekonomi ve pazarlama becerilerine de sahip olmalıdır. Meslekte ilerlemek için sıkı çalışmayı göze alabilmeli, kendini işine adayabilmeli ve takım çalışması ruhuna sahip olmalıdır.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mezunlarının mesleğini icra edebileceği pek çok seçenek vardır. Otel, tatil köyü, restoran, bar, hazır yemek firmaları, konaklama tesisleri, havayolu şirketleri, seyahat gemileri gibi yiyecek ve içeceklerin hazırlandığı ve sunulduğu her türlü işletmede; gıda işletmelerinin ürün geliştirme bölümlerinde, görsel ve yazılı basın kuruluşlarında, eğitim kurumlarında yönetici, tasarlayıcı ve uygulayıcı olarak çalışabilirler. Yetenekleri doğrultusunda yurt dışında çalışma olanağı bulabilirler. Kendi işletmelerini kurabilir ve yönetebilirler. Alanları ile ilgili akademik çalışma ve eğitimcilik yapabilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş

Bu bölümünün lisans programını başarı ile tamamlayanlar aynı bölümde yüksek lisans ve/veya doktora yapabilecekleri gibi, bazı başka alanlarda da lisansüstü programlara başvurabilirler. Lisans eğitimini tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları, yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları ve bilim sınavını başarmaları koşuluyla lisansüstü programlarında öğrenim görebilirler.