tanitim@esenyurt.edu.tr 444 9 123

Ders İçeriği

1. YARIYIL

2075G1002 Türk Dili 1 (2-0) 2, 2 AKTS

Türk dilinin özelliklerini, işleyiş kurallarını sezdirmek, örnekleriyle göstermek; öğrencilerin yazılı ve sözlü metinler aracılığıyla söz varlığını geliştirmek; yazım (imlâ) kurallarına uyma, noktalama işaretlerini yerli yerinde kullanma alışkanlığı kazandırmak; kitap okuma alışkanlığı edindirmek, bilimsel, eleştirel, sorgulayıcı, yorumlayıcı, yaratıcı, yapıcı düşünme alışkanlığı kazandırmak.

 

2075G1003 Yabancı Dil 1 (İngilizce) (2-0) 2, 2 AKTS

Öğrencileri İngilizce temel dilbilgisi ve iletişim becerileri konusunda bilgilendirilir. Dilbilgisi ve kelime öğretimi; temel okuma ve yazma dersleri; temel dinleme ve konuşma çalışmalarını kapsamaktadır.

 

2413G1001 Gastronomiye Giriş (2-0) 2, 4 AKTS

Gastronominin tanımı, temel ilkeleri ve tarihçesi çerçevesinde öğrenciler gastronomi kültürünü öğrenir. Bireysel ve toplumsal farklılıklar çerçevesinde gıda yapısına ve lezzetine etki eden faktörler incelenir ve gastronomi alanına etki etmiş mutfak akımlarıyla beraber mutfak ekipman ve aletlerinin kullanımı, mutfakta hijyen ile iş akışını içermektedir.

 

2413G1002 Temel Sanat Eğitimi I (2-2) 3, 7 AKTS

Dersler Temel tasarım kavramı ve temel tasarımın gerekliliği, tasarım ögelerine genel bakış konuları ile başlayıp kompozisyon çalışmaları için farklı eskizlerin hazırlanması ile son bulmaktadır.

 

2413G1003 Temel Gıda Bilgisi (3-0) 3, 6 AKTS

Gıda ve beslenmenin önemi, yiyecek-içecek hazırlanmasında kullanılan temel gıda maddelerinin yer aldığı besin gruplarının (kırmızı et ve et ürünleri, kanatlı hayvan etleri, süt ve süt ürünleri, yumurta, su ürünleri,  tahılların, sebze ve meyvelerin, kuru baklagillerin, yağlı tohumların, şeker ve şekerli yiyecekler) gıda bilimi çerçevesinde özellikleri ve yapılarının irdelenmesi ile birlikte sağlıklı olarak uygun şartlarda hazırlanması, pişirilmesi ve saklanması temel bilgilerini içermektedir.

 

2413G1004 Gıda Hijyeni ve Güvenliği (3-0) 3, 6 AKTS 

Hijyen, temizlik ve sanitasyonun tanımı, personel hijyeni, işletme hijyeni, gıda hijyeni, pest kontrolü ile gıda işletmelerinde temizlik ve dezenfeksiyon konuları ayrıca da gıdalardaki fiziksel, kimyasal ve biyolojik bulaşanlar, gıda kaynaklı enfeksiyon ve intoksikasyonlar, gıda hammaddesinin üretiminden tüketimine kadar olan süreçte güvenilir gıda yaklaşımı, HACCP sistemi ile Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetim Sistemini (ISO 2200)  içermektedir.

                                                                      

2413G1005 İşletme Bilimine Giriş (2-0) 2, 3 AKTS

Bu ders İşletmeyle ilgili temel bilgiler, işletme türleri, işletmelerin kuruluş süreçleri ve yönetim organizasyon fonksiyonunu kapsamaktadır.

 

2. YARIYIL

 

2075B1002 Türk Dili 2 (2-0) 2, 2 AKTS

Dünya dilleri, Türkçenin tarihi dönemleri, ses ve yapı özellikleri, kelime gurupları, cümlede yapı ve cümle türleri, anlatım bozukluklarını içermektedir.

 

2075B1003 Yabancı Dil 2 (İngilizce) (2-0) 2, 2 AKTS

Kelime bilgisini, kelimeleri konulara göre gruplayarak genişletme, akademik ve bilimsel makale ve rapor yazma becerisini geliştirme, dinleme becerisini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Belli güncel konular üzerinde tartışma, sunuş yapma ve konuşma hazırlama, akademik ve mesleki metinlerin literal, inferential, critical ve appreciative anlamayı geliştirme amaçlanmaktadır. 

 

2075B1004 Girişimcilik ve Kariyer Planlama (2-0) 2, 4 AKTS

Bu dersin amacı gelişim süreci içerisinde bireylerin ilgi, yetenek ve değerleri doğrultusunda bireyi tanıma, kariyer gelişim kuramlarına göre kariyeri planlama ve örgün eğitim sonrası kariyer planlamasında neler yapılabileceğine ilişkin bilgi ve becerilerin kazandırmaktır.

 

2413B1002 Temel Sanat Eğitimi 2 (2-2) 3, 7 AKTS

Temel tasarım kavramı ve temel tasarımın gerekliliği, tasarım ögelerine genel bakış konuları ile başlayıp kompozisyon çalışmaları için farklı eskizlerin hazırlanması ile son bulmaktadır.


2413B1003 Beslenmenin Temel İlkeleri (3-0) 3, 6 AKTS

Beslenme ve sağlık etkileşimi, makro ve mikro besin ögelerinden olan protein, karbonhidrat, yağ, vitamin, mineral maddeler ve suyun yapısı, özellikleri, kaynakları, sindirimi, emilimi ve metabolizması ile gereksinimleri incelenmektedir. Ayrıca; besinlerin enerji harcaması ve vücudun enerji dengesi, özel durumlarda beslenme ile beslenme bozukluklarını içermektedir.

 

2413B1004 Temel Mutfak Bilgileri (3-0) 3, 5 AKTS

Gastronomi biliminin temel kavramları ve meslek etiği çerçevesinde mutfak terimleri ve açıklamaları yapılır. Yiyecek-içecek sektörü genel olarak tanıtılarak, temel mutfak ekipmanları, hammaddeler ile mutfak personelinin iş akışını kapsamaktadır.

 

2413B1005 Mutfak Matematiği (2-0) 2, 4 AKTS

Mutfakta karşılaşabilecekleri temel matematiksel problemleri çözmek ve yönetim becerilerine katkıda bulunabilecek seviyede matematik bilgilerini içeren konulardan oluşmaktır.

 

3.YARIYIL

 

2075G1001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 (2-0) 2, 2 AKTS

Modern Türkiye´nin doğuşu ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirle Siyasal alanda yapılan inkılâplar, hukuk alanında yapılan inkılâplar, eğitim ve kültür alanında yapılan inkılâplar, iktisâdi alanda yapılan inkılâplar, sosyal alanda yapılan inkılâplar, Atatürk ilkeleri, Atatürk dönemi Türk dış politikası, İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye, 1950 -1960 yılları arası Türkiye’si ele alınmaktadır.

 

2413G2004 Mesleki İngilizce 1 (2-0) 2, 2 AKTS

Kelime bilgisini, kelimeleri konulara göre gruplayarak genişletme, akademik ve bilimsel makale ve rapor yazma becerisini geliştirme, dinleme becerisini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Belli güncel konular üzerinde tartışma, sunuş yapma ve konuşma hazırlama, akademik ve mesleki metinlerin literal, inferential, critical ve appreciative anlamayı geliştirme amaçlanmaktadır. 

 

2413G2001 Mutfak Uygulamaları 1 (2-4) 4, 7 AKTS

Mutfak operasyonları, üretimden tüketime gıda ile ilgili temel prensipler kapsamında; profesyonel doğrama teknikleri, pişirme yöntemleri, servis ve mutfakta iş akışı anlatılarak ders kapsamında uygulamaları gerçekleştirilir.

 

2413G2002 Gıda Bilimi ve Teknolojisi 1 (2-0) 2, 5 AKTS

Besinlerin makro besin ögelerinden olan karbonhidratların, proteinlerin ve yağların kimyasal yapısı irdelenerek; tahıllar, sebzeler ve meyveler, et, tavuk, balık ve kuru baklagiller, yumurta, yağlı tohumlar gibi temel gıda kaynaklarından teknolojik olarak elde edilen gıda ürünleri tanıtılır.

              

2413G2003 Yiyecek İçecek Yönetimi (2-0) 2, 4 AKTS

Yiyecek ve içecek sektörü iş akışına dahil olan tüm personelin çalışma alanları, sorumlulukları iş güvenliği ve etiği kuralları çerçevesinde tanımlar. Yiyecek-içecek işletmelerinde yiyecek içecek hizmetlerinin başarıyla yürütülebilmesi için, yiyecek içecek hizmetinin nasıl yönetileceğini ve pazarlanacağını öğretilir.

           

Bölüm Seçmeli 1 (3-0) 3, 5 AKTS

 

Bölüm Seçmeli 1 (3-0) 3, 5 AKTS

 

4.YARIYIL

 

2075B1001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 (2-0) 2, 2 AKTS

Derste modern Türkiye´nin doğuşu ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirle Siyasal alanda yapılan inkılâplar, hukuk alanında yapılan inkılâplar, eğitim ve kültür alanında yapılan inkılâplar, iktisâdi alanda yapılan inkılâplar, sosyal alanda yapılan inkılâplar, Atatürk ilkeleri, Atatürk dönemi Türk dış politikası, İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye, 1950 -1960 yılları arası Türkiye’si ele alınmaktadır.

 

2413B2001 Mesleki İngilizce 2 (2-0) 2, 2 AKTS

Kelime bilgisini, kelimeleri konulara göre gruplayarak genişletme, akademik ve bilimsel makale ve rapor yazma becerisini geliştirme, dinleme becerisini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Belli güncel konular üzerinde tartışma, sunuş yapma ve konuşma hazırlama, akademik ve mesleki metinlerin literal, inferential, critical ve appreciative anlamayı geliştirme amaçlanmaktadır. 

 

2413B2001 Mutfak Uygulamaları 2 (2-4) 4, 7 AKTS

Et, balık ve beyaz et çeşitleri ve uygulamaları, çorbalar, soslar ve sos türevleri, yumurta yemekleri ve uygulamaları, sebze ve meyve işleme teknikleri ve uygulamaları, soğuk ve sıcak servis edilen yemekler başta olmak üzere çeşitli klasik, bölgesel, modern ve uluslararası yemekler hazırlamak, pişirmek ve servis etmek de dahil olmak üzere temel mutfak becerileri kazandırılır.

 

2413B2002 Gıda Bilimi ve Teknolojisi 2 (1-2) 2, 5 AKTS

Gıda maddelerinin farklı fiziksel ve kimyasal yapısı gözetilerek, gıda işleme esnasında gıda yapısındaki ve bileşenlerindeki fiziksel ve kimyasal değişiklikler, üretim teknolojileri, fermentasyon teknolojisi, özel gıdalar teknolojisi gibi konular çerçevesinde anlatılır.

 

2413B2003 Mutfakta İş Sağlığı ve Güvenliği (2-0) 2, 4 AKTS

İş sağlığı ve güvenliği alanındaki temel kavramlar çerçevesinde yiyecek ve içecek sektörü iş akışına dahil olan tüm personelin mutfak operasyonları esnasında risk oluşturabilecek tehlikeler ve bu tehlikelere karşı alınacak önlemler işlenir.

 

Bölüm Seçmeli 2 (3-0) 3, 5 AKTS

Bölüm Seçmeli 2 (2-2) 3, 5 AKTS

 

5.YARIYIL

 

2413G3001 Türk Mutfağı 1 (2-4) 4, 7 AKTS

Geleneksel Türk mutfağından modern Türk mutfağına kadar Türk mutfak kültürünün oluşumunda etkin olan kültürel faktörler incelenir, güncel ve eski yemek tarifeleri uygulamalı olarak sosyo-kültürel çerçeve kapsamında değerlendirilir.

 

2413G3002 Servis ve Sunum Teknikleri (1-2) 2, 5 AKTS

Yiyecek içecek sektöründe hazırlanan ürünlerin servise sunulması ile servis çeşitlerine ilişkin temel kavramlar, mutfak ve mutfak uygulamalarına ilişkin temel esaslar öğretilerek; bar, içecek üretimi ve yönetimine ilişkin bilgiler verilir. Yiyecek-içecek işletmeleri için pazar analizi ve uygulamalarını içermektedir.

 

2413G3003 Menü Planlama (2-0) 2, 4 AKTS

Yiyecek içecek hizmeti veren işletmeler ve bu işletmelerde uygulanması gereken standart kurallar toplu beslenme sistemleri temelinde değerlendirilir. Beslenme ilkeleri çerçevesinde menü planlamasına dair becerilerin kazandırılmasını kapsamaktadır.

 

YAZ STAJI 1 (0-0) 0, 5

 

Bölüm Seçmeli 3 (3-0) 3, 5 AKTS

 

Üniversite Seçmeli 1 (3-0) 3, 4 AKTS

 

6.YARIYIL

 

2413B3001 Türk Mutfağı 2 (2-4) 4, 7 AKTS

Marmara, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz, Ege, Akdeniz bölgelerinde hâkim olan yöresel Türk mutfak kültürü ve uygulamaları tarihsel perspektifle ele alınır ve bölgelere göre farklılaşan sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik faktörler çerçevesinde değerlendirilir.

 

2413B3002 İçecek Teknolojisi (2-0) 2, 5 AKTS

Alkollü ve alkolsüz içecek türlerinin üretim yöntemleri, hazırlanması, servis edilmesi ve duyusal analizi hakkında temel bilgilerin verilmesini içermektedir.

 

2413B3003 Mekân Tasarımı 2 (2-0) 2, 4 AKTS

Mutfak operasyonlarının gerçekleştirilebilmesi için gerekli en uygun tasarım koşullarının, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında anlatılması amaçlanmaktadır.

 

Bölüm Seçmeli 4 (3-0) 3, 5 AKTS

 

Bölüm Seçmeli 4 (2-2) 3, 5 AKTS

 

Üniversite Seçmeli 2 (3-0) 3, 4 AKTS

 

7.YARIYIL

 

2413G4001 Dünya Mutfağı 1 (2-4) 4, 7 AKTS

Dünya tarihinde etkili olmuş mutfak akımları ve dünya mutfağının önemli bileşenleri ülkenin tarihi mirası, sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik yapısı, coğrafi özellikleri özelinde değerlendirilir ve öğrenilen kavramlar çerçevesinde mutfak uygulamalarının gerçekleştirilmesini içermektedir.

 

2413G4002 Barista Yönetimi (1-2) 2, 5 AKTS

Alkollü ve alkolsüz içkilerin özellikleri ve temel kavramları anlatılarak öğrencilere içecek hazırlama ve servis becerileri kazandırılmasını kapsamaktadır.

 

2413G4003 Gastronomide Satış ve Pazarlama (2-0) 2, 4 AKTS

Yiyecek-içecek işletmelerinin pazarlama stratejileri ve pazarlama planı unsurlarının ayrıntıları, işletme yönetiminde ortaya çıkabilecek olası güçlü ve zayıf yönler çerçevesinde değerlendirilerek öğrencilere analitik düşünme becerisi kazandırılır.

 

YAZ STAJI 2 (0-0) 0, 5 AKTS

 

Bölüm Seçmeli 5 (2-2) 3, 5 AKTS

 

Üniversite Seçmeli 3 (3-0) 3, 4 AKTS

 

8.YARIYIL

 

2413B4001 Dünya Mutfağı 2 (1-4) 3, 7 AKTS

Fransız, İtalyan, İspanyol, Meksika, İngiliz, Balkan ve Amerika mutfakları hakkında detaylı bilgiler verilerek uygulama çalışmaları gerçekleştirilir.

 

2413B4002 Bitirme Projesi (0-2) 1, 4 AKTS

Araştırma konusunun seçilmesi, ilgili alanın taranması, çalışmanın yazım süreci, değerlendirme süreci anlatılır

 

2413B4003 Gıda Mevzuatı ve Kalite Yönetimi (2-0) 2, 5 AKTS

Türk Gıda Kodeksi, FDA (Food and Drug Administration), EFSA (European Food Safety Authority) gibi otoritelerin düzenlemeleri, önerileri, kısıtlamaları ve diğer resmî kurumlarca yayınlanan tebliğler, standartlar ve kanunlar çerçevesinde bilgi verilir. Ayrıca Kalite Yönetim Sistemi konusunda bilgilendirme yapılmasını içermektedir.

 

Bölüm Seçmeli 6 (3-0) 3, 5 AKTS

 

Bölüm Seçmeli 6 (3-0) 3, 5 AKTS

 

Üniversite Seçmeli 4 (3-0) 3, 4 AKTS